Nhiều chính sách phát triển con giống
Nhiều chính sách phát triển con giống
Tôm là một trong những lĩnh vực kinh tế mũi nhọn trong phát triển kinh tế của tỉnh Kiên Giang, địa phương đã có nhiều chính sách cho lĩnh vực này, nhất là về con giống. Tăng cường quản lý Toàn tỉnh có 25 cơ sở sản xuất giống tôm sú, 2 công ty s..
Bất cập tại các chợ tôm giống
Bất cập tại các chợ tôm giống
 Vừa qua, Tổng cục Thủy sản đã tổ chức đoàn công tác kiểm tra tình hình hoạt động của các chợ tôm giống tại 3 tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang. Kết quả bước đầu cho thấy thực tế mua bán tôm giống 3 tỉnh còn tồn tại nhiều bất cập. Nhiều tồn t..