Lấy lại vị thế của ngành nuôi trồng thủy sản
Lấy lại vị thế của ngành nuôi trồng thủy sản
 Mới đây, tại Hội thảo quốc tế chuyên ngành thủy sản Việt Nam diễn ra ở TP Hồ Chí Minh, Hội Nghề cá Việt Nam cho rằng, mặc dù Việt Nam là một trong những quốc gia có đóng góp lớn về sản lượng thủy sản toàn cầu nhưng vị thế cạnh tranh của ngành n..
Bến Tre: Kết quả kiểm dịch tôm giống ngày 19 tháng 9 năm 2016
Bến Tre: Kết quả kiểm dịch tôm giống ngày 19 tháng 9 năm 2016
hực hiện chức năng quản lý giống thủy sản trên địa bàn tỉnh Bến Tre, ngày 19 tháng 9 năm 2016 Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã kiểm dịch giống tôm sú và tôm chân trắng tại các trại sản xuất trong tỉnh theo đăng ký của cơ sở, kết quả tất cả các cơ sở có ..