Giải pháp giảm giá thành
Có 4 yếu tố quan trọng tác động đến giá thành tôm nuôi của Việt Nam: Chất lượng con giống; Thức ăn nuôi tôm; Thuốc thú y thủy sản và các loại chế phẩm; Tâm lý và nhận thức của người nuôi. Cả 4 yếu tố này đang tồn tại nhiều vấn đề dẫn đến giá thành nu..
Đoàn Thanh Tra đến kiểm tra công ty
Vừa qua công ty đã đón tiếp Đoàn Thanh Tra từ Hà Nội vào, xem xét tình hình hoạt động của công ty cũng như   tình hình nuôi tôm giống của công ty. Qua xem xét và kiểm tra thì công ty đạt tiêu chuẩn, ngoài ra Đoàn Thanh Tra còn truyền đạt..