Đoàn Thanh Tra đến kiểm tra công ty
Vừa qua công ty đã đón tiếp Đoàn Thanh Tra từ Hà Nội vào, xem xét tình hình hoạt động của công ty cũng như   tình hình nuôi tôm giống của công ty. Qua xem xét và kiểm tra thì công ty đạt tiêu chuẩn, ngoài ra Đoàn Thanh Tra còn truyền đạt..