Chiến lược kiểm soát bệnh tôm
Chiến lược kiểm soát bệnh tôm
Bệnh tôm được coi là nguyên nhân hàng đầu cho các thiệt hại của nghề nuôi tôm; tuy nhiên, chúng không phải tự nhiên mà có. Việc thâm canh hóa nghề nuôi tôm, nuôi mật độ quá cao, lạm dụng hóa chất hoặc kháng sinh, ô nhiễm môi trường, sử dụng hệ thống ..
Nhiều chính sách phát triển con giống
Nhiều chính sách phát triển con giống
Tôm là một trong những lĩnh vực kinh tế mũi nhọn trong phát triển kinh tế của tỉnh Kiên Giang, địa phương đã có nhiều chính sách cho lĩnh vực này, nhất là về con giống. Tăng cường quản lý Toàn tỉnh có 25 cơ sở sản xuất giống tôm sú, 2 công ty s..