Bến Tre: Kết quả kiểm dịch tôm giống ngày 19 tháng 9 năm 2016
Bến Tre: Kết quả kiểm dịch tôm giống ngày 19 tháng 9 năm 2016
hực hiện chức năng quản lý giống thủy sản trên địa bàn tỉnh Bến Tre, ngày 19 tháng 9 năm 2016 Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã kiểm dịch giống tôm sú và tôm chân trắng tại các trại sản xuất trong tỉnh theo đăng ký của cơ sở, kết quả tất cả các cơ sở có ..
Kết quả kiểm dịch tôm giống của các cơ sở sản xuất giống trên địa bàn tỉnh Bến Tre ngày 19 tháng 9 năm 2016
Kết quả kiểm dịch tôm giống của các cơ sở sản xuất giống trên địa bàn tỉnh Bến Tre ngày 19 tháng 9 năm 2016
Thực hiện chức năng quản lý giống thủy sản trên địa bàn tỉnh Bến Tre, ngày 19 tháng 9 năm 2016 Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã kiểm dịch giống tôm biển tại các trại sản xuất trong tỉnh theo đăng ký của cơ sở, kết quả cụ thể như sau: Tôm sú: ..