Bất cập tại các chợ tôm giống
Bất cập tại các chợ tôm giống
 Vừa qua, Tổng cục Thủy sản đã tổ chức đoàn công tác kiểm tra tình hình hoạt động của các chợ tôm giống tại 3 tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang. Kết quả bước đầu cho thấy thực tế mua bán tôm giống 3 tỉnh còn tồn tại nhiều bất cập. Nhiều tồn t..
Lấy lại vị thế của ngành nuôi trồng thủy sản
Lấy lại vị thế của ngành nuôi trồng thủy sản
 Mới đây, tại Hội thảo quốc tế chuyên ngành thủy sản Việt Nam diễn ra ở TP Hồ Chí Minh, Hội Nghề cá Việt Nam cho rằng, mặc dù Việt Nam là một trong những quốc gia có đóng góp lớn về sản lượng thủy sản toàn cầu nhưng vị thế cạnh tranh của ngành n..