Nhập tôm bố mẹ từ SIS Hawaii ngày 7/3/2019
Nhập tôm bố mẹ từ SIS Hawaii ngày 7/3/2019
Công ty TNHH SX GTS Bảy Tươi vừa cho nhập 315 cá thể từ công ty SIS Hawaii, USA vào ngày 7/3/2019. Với nguồn gen bố SIS Hawaii đã được cải tiến rất nhiều so với trước đây, được bà con nông dân đánh giá cao với tốc độ tăng trưởng vượt bậc,..
Nhập tôm bố mẹ từ SIS Hawaii ngày 1/12/2018
Nhập tôm bố mẹ từ SIS Hawaii ngày 1/12/2018
Công ty TNHH SX GTS Bảy Tươi vừa cho nhập 315 cá thể từ công ty SIS Hawaii, USA vào ngày 1/12/2018. ..