Công ty Bảy Tươi hủy tôm bố mẹ nhập ngày 29/10/2016
Công ty Bảy Tươi hủy tôm bố mẹ nhập ngày 29/10/2016 Nhằm đảo bảo chất lượng con giống và uy tín vừa qua công ty TNHH SX GTS Bảy Tươi đã phối hợp cùng đoàn thanh tra của Chi cục Nuôi Trồng Thủy Sản  và Chi Cục Thú Y hủy bỏ số lượng tôm nhập ..
Nhập tôm bố mẹ từ SIS ngày 4/2/2017
Để tiếp tục phục vụ kịp thời cho bà con nuôi tôm những con giống chất lượng, sạch bệnh, ngày 04/2/2017 Công ty TNHH Sản xuất giống thủy sản Bảy Tươi đã nhập thêm 420 cá thể tôm bố mẹ từ SIS (Shrimp Improvement Systems) Với ..