Công ty Bảy Tươi hủy tôm bố mẹ nhập ngày 04/02/2017
Công ty Bảy Tươi hủy tôm bố mẹ nhập ngày 04/02/2017
Để đảm bảo nguồn giống tốt cho thị trường, Công ty TNHH SX Giống thủy sản Bảy Tươi đã luôn tuân thủ theo đúng quy trình cách ly và thời gian tiêu hủy đàn tôm bố mẹ như quy định. Trong ngày 5/6/2017, Công ty đã phối hợp cùng đ..
Nhập tôm bố mẹ từ SIS Hawaii ngày 18/5/2017
Ngày 19/5/2017. Công ty TNHH Sản xuất giống thủy sản Bảy Tươi đã nhập thêm 315 cá thể tôm bố mẹ từ SIS (Shrimp Improvement Systems) Hawaii. Với quan điểm Chất Lượng là tiêu chí hàng đầu của doanh nghiệp, chúng tôi hy vọng sẽ cu..