Nhập tôm bố mẹ từ SIS Hawaii ngày 18/5/2017
Ngày 19/5/2017. Công ty TNHH Sản xuất giống thủy sản Bảy Tươi đã nhập thêm 315 cá thể tôm bố mẹ từ SIS (Shrimp Improvement Systems) Hawaii. Với quan điểm Chất Lượng là tiêu chí hàng đầu của doanh nghiệp, chúng tôi hy vọng sẽ cu..
Công ty Bảy Tươi hủy tôm bố mẹ nhập ngày 29/10/2016
Công ty Bảy Tươi hủy tôm bố mẹ nhập ngày 29/10/2016 Nhằm đảo bảo chất lượng con giống và uy tín vừa qua công ty TNHH SX GTS Bảy Tươi đã phối hợp cùng đoàn thanh tra của Chi cục Nuôi Trồng Thủy Sản  và Chi Cục Thú Y hủy bỏ số lượng tôm nhập ..