Công ty Bảy Tươi hủy tôm bố mẹ nhập ngày 18/5/2017
Công ty Bảy Tươi hủy tôm bố mẹ nhập ngày 18/5/2017
Nhằm đảm bảo chất lượng con giống, Công tyTNHH SX Giống thủy sản Bảy Tươi đã phối hợp cùng đoàn thanh tra của Chi cục Nuôi Trồng Thủy Sản và Chi Cục Thú Y cho tiêu hủy bầy tôm bố mẹ nhập về ngày 18/5/2017.  ..
Nhập tôm bố mẹ từ SIS Hawaii ngày 01/09/2017
Nhập tôm bố mẹ từ SIS Hawaii ngày 01/09/2017
Để nối tiếp những thành công mới cho bà con nông dân, Công ty TNHH Sản xuất giống thủy sản Bảy Tươi đã nhập về 315 cá thể tôm bố mẹ từ SIS (Shrimp Improvement Systems) Hawaii vào ngày 1/9/2017. Với nguồn bố mẹ được thay ..