Công ty Bảy Tươi hủy tôm bố mẹ nhập ngày 09/07/2016
Công ty Bảy Tươi hủy tôm bố mẹ nhập ngày 09/07/2016 Nhằm đảo bảo chất lượng con giống và uy tín vừa qua công ty TNHH SX GTS Bảy Tươi đã phối hợp cùng đoàn thanh tra của Chi cục Nuôi Trồng Thủy Sản  và Chi Cục Thú Y hủy bỏ số lượng tôm nhập ..
Nhập tôm bố mẹ từ SIS ngày 29/10/2016
NGÀY 29/10/2016 CÔNG TY TNHH SX GTS BẢY TƯƠI NHẬP 315 CON TÔM SẠCH BỆNH    Để tiếp tục phục vụ kịp thời cho bà con nuôi tôm những con giống chất lượng, sạch bệnh, ngày 29/10/2016 Công ty TNHH Sản xuất giống thủy sản Bảy Tươi..