Nhập tôm bố mẹ từ SIS ngày 09/07/2016
Nhập tôm bố mẹ từ SIS ngày 09/07/2016
NGÀY 09/07/2016 CÔNG TY TNHH SX GTS BẢY TƯƠI NHẬP 420 CON TÔM SẠCH BỆNH    Để tiếp tục phục vụ kịp thời cho bà con nuôi tôm những con giống chất lượng, sạch bệnh, ngày 09/07/2016 Công ty TNHH Sản xuất giống thủy sản Bảy Tươi ..
Cần nâng cao nhận thức trong quản lý thức ăn nuôi tôm
Cần nâng cao nhận thức trong quản lý thức ăn nuôi tôm
 Đó là chia sẻ của Tiến sĩ Albert George Tacon (ảnh) - Giám đốc Kỹ thuật của Công ty Aquatic Farms tại Hawaii, một chuyên gia/nhà nghiên cứu/giảng viên hàng đầu thế giới, có hàng chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thức ăn - dinh dưỡng thủy sản...